Privacy verklaring

Privacy verklaring

Beste websitebezoeker,

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring voor jou opgesteld om je meer te vertellen over hoe wij de privacy rondom persoonsgegevens hebben geregeld. Wij nemen jouw privacy zeer serieus en zorgen er dan ook voor dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan. Daarbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming, beter bekend onder de naam AVG.

In deze verklaring willen we je goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op door een mail te sturen naar privacy@victoriabad.nl.

Voorstellen

Als je deze privacyverklaring leest, kan het zijn dat je nog niet precies weet wie wij zijn. Daarom stellen we ons graag even kort aan je voor. Wij zijn International Wellness Resorts B.V. (IWR). IWR is eigenaar van een groot aantal van de mooiste wellnessresorts van Europa, een aantal andere wellness gerelateerde merken en van het Victoriabad. Het hoofdkantoor van IWR is gevestigd op de locatie van Veluwse Bron in Emst.

IWR is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Mocht je vragen hebben dan vind je onderaan deze verklaring al onze contactgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Contact

Op onze website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact op te nemen, waaronder en niet uitsluitend via e-mail en post. Je bepaalt zelf welke persoonsgegevens jij met ons deelt. Dit delen doe je buiten de website om en wordt uitsluitend bewaard voor de duur die nodig is om jouw vraag of opmerking af te kunnen handelen. De grond om jouw persoonsgegevens te verwerken en bewaren is de basis van een overeenkomst.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wanneer je onze website bezoekt, krijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tijdstip van het bezoek en gegevens die jouw browser meestuurt. Het IP-adres van jouw apparaat wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, zodat we deze gegevens niet aan jou als persoon kunnen koppelen.

Wij verzamelen deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Bovendien optimaliseren wij continu de werking van onze website en daarvoor hebben we deze gegevens nodig. Voor deze analyses kan het zijn dat wij bijvoorbeeld een online marketingbureau inhuren. Ook onze webdeveloper die wij extern inhuren, heeft toegang tot deze data. Dit is noodzakelijk zodat deze direct kan zien waar er eventueel iets mis gaat indien er problemen zijn met het functioneren van de website of oneigenlijke toegang door derden.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Deze gegevens bewaren wij zolang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Tijdens jouw bezoek aan onze website worden er cookies geplaatst op jouw apparaat. Dit kunnen functionele of analytische cookies zijn, maar ook cookies die jouw surfgedrag op internet tracken. Zodra je onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij jou toestemming voor het plaatsen van cookies. Cookies kunnen persoonsgegevens, zoals een IP-adres verwerken. Daarom leggen we je graag hier uit wat cookies zijn, welke cookies we plaatsen, wat ze precies doen en waarom ze er zijn.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

IWR deelt jouw gegevens nooit zomaar met derden en enkel wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Verkopen van jouw persoonsgegevens doen wij nooit. In het geval wij jouw persoonsgegevens delen met een derde partij, is dat omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij hen hebben gevraagd om analyses voor ons uit te voeren;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf);
 • je hier toestemming voor hebt gegeven.

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners zoals onze web developer
 • Cookie leveranciers (bekijk hiervoor onze cookieverklaring hieronder)
 • Consultants
 • Online marketingbureaus

In onze werkwijze hebben wij ervoor gekozen om niet samen te werken met partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Met alle partijen waar wij mee samenwerken als het gaat om persoonsgegevens verwerking, sluiten wij een zogenaamde verwerkingsovereenkomst. Op die manier maken wij afspraken over hoe deze partijen om moeten gaan met jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Gezien we jouw privacy erg hoog in het vaandel hebben staan en er, zoals je hebt kunnen lezen, niet altijd onderuit kunnen om persoonsgegevens te verzamelen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 • alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw gegevens;
 • zonder wachtwoord hebben onze medewerkers geen toegang tot hun laptops en systemen;
 • toegang tot de kantoren is beperkt middels fysieke maatregelen in de vorm van vingerafdruk ontgrendeling;
 • dagelijks is er beveiliging aanwezig in onze kantoorpanden en wellnessresorts om oneigenlijke toegang te voorkomen;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU en zoveel mogelijk op de locaties in Emst en Schiedam;
 • fysieke opslag van persoonsgegevens proberen wij zoveel mogelijk te beperken, maar waar dit toch nodig is, wordt dit in afgesloten ruimtes opgeslagen;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden.

Bij het vernietigen van papieren documenten die persoonsgegevens bevatten, zorgen wij ervoor dat deze in een speciale afgesloten container afgevoerd worden voor vernietiging.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van het IWR: www.victoriabad.nl en op geen enkele andere website van derden dan wel van IWR die middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om altijd de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je er gebruik van besluit te maken.

Klachten – Autoriteit persoonsgegevens

Uiteraard hopen wij dat je geen klachten hebt over onze werkwijze als het gaat om het waarborgen van jouw privacy. Mocht je toch klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens en je kunt er met ons niet uit dan helpen wij je natuurlijk ook graag verder. Op grond van de privacywet heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om een officiële klacht in te dienen kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Het IWR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen rechtstreeks op onze website worden gepubliceerd en gaan altijd per direct in. Check daarom regelmatig deze pagina, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt te allen tijde recht om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je hebben. Hiervoor dien je schriftelijk een verzoek bij ons in te dienen. Bij dit verzoek vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Mocht je gebruik willen maken van jouw rechten dan kun je jouw verzoek schriftelijk bij ons indienen. Een verzoek per e-mail is voor ons ook voldoende om gebruik te kunnen maken van jouw rechten. Graag verzoeken we je duidelijk aan te geven wat je verzoek precies is, zodat wij het op een goede manier in behandeling kunnen nemen.

Zodra wij je verzoek ontvangen hebben, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. Vervolgens gaan wij aan de slag met jouw verzoek en komen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, terug op jouw verzoek. In ingewikkelde gevallen kan het zijn dat wij hier vanaf moeten wijken, maar daarover informeren wij je dan tijdig. Opgevraagde gegevens zullen wij digitaal en versleuteld naar jou of een andere door jou genoemde organisatie toesturen.

Je kunt ook als je vragen, opmerkingen of klachten hebt contact met ons opnemen:

International Wellness Resorts
Viskweekweg 10
8166 KJ Emst
privacy@victoriabad.nl
KVK 52086755