Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle zwemlessen bij het ZIB Victoriabad.

Opleidingseisen zwemdiploma’s

 • ZIB Victoriabad leidt op voor de zwemdiploma’s A, B, C, zwemvaardigheid 1, 2 en 3 volgens de bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s van het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ/NRZ).

Toezichthoudende instantie

 • ZIB Victoriabad is een door het NPZ/NRZ erkend opleidings- en exameninstituut.

Inschrijven van leskind

 • een ouder/verzorger kan een leskind inschrijven via de website:
  victoriabad.nl of bij de balie van de receptie
 • zijn er bepaalde zaken over bijv. de gezondheid van jouw kind, die de zweminstructeur moet weten, laat het dan weten via het inschrijfformulier.

Plaatsing in zwemlesgroep anders dan de watergewenning (badje 1)

 • De plaatsing van het kind in een gevorderde lesgroep wordt bepaald door de zweminstructeur

Deelname aan zwemlessen

 • Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het A-diploma dient het kind minimaal 4 jaar te zijn bij de start van de cursus, mits anders bepaald.

Betaling van het lesgeld

 • Nieuwe leerlingen betalen bij de 1e zwemles zowel de leskosten voor de betreffende betalingsperiode plus het inschrijfgeld
 • De betaling van het lesgeld geschiedt per 2 maanden vooruit, middels contante betaling/pin.
 • Jouw betaling moet uiterlijk de 14e van de nieuwe betalingsperiode zijn ontvangen.
 • De betaalperiodes zijn:
  januari/februari
  maart/april
  mei/juni
  juli/augustus
  september/oktober
  november/december
 • Je betaalt geen lesgeld over de 5 weken zomersluiting
 • Bij niet tijdige betaling zal € 5,- (dus na 2 weken van de nieuwe periode) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Na 3 weken aanvang betalingsperiode, zal het kind de toegang tot de zwemles worden ontzegd, totdat de betaling is voldaan. Je blijft betalingsplichtig.

Feestdagen, afwezigheid of ziekte

 • Lessen die door feestdagen uitvallen worden niet verrekend
 • Lessen die vervallen door afwezigheid van het kind, bijv. door vakantie kunnen niet worden ingehaald of verrekend, ook kan er niet eenmalig worden geruild van lesdag/tijdstip.
 • Bij ziekte zijn de 1e twee zwemlesuren binnen één betalingsperiode voor eigen rekening.
 • De lessen die jouw kind binnen die betalingsperiode meer ziek is kunnen worden ingehaald.

Voorwaarden:

Je dient jouw kind voordat de les start, telefonisch of per mail af te melden. Dit geldt voor iedere les, tenzij anders afgesproken.

de 1e lesdag na ziekte dien je jouw kind weer beter te melden bij de receptie en er kan dan – indien van toepassing – een inhaalafspraak worden gemaakt.

Huisregels

 • Bij ieder bezoek aan de zwemles dient de pas te worden gescand voordat het kind naar de kleedruimte gaat
 • Wanneer de pas is vergeten, wordt een aantekening in het systeem gemaakt. Bij de 3e keer binnen 6 maanden wordt de toegang tot de les opgeschort totdat de pas is gehaald en gescand.
 • De instructeurs kunnen in verband met de veiligheid van de kinderen je niet tijdens de les(wisseling) te woord staan
 • Bij eventuele problemen nemen wij rechtstreeks contact met je op. Je kunt voor jouw vragen gebruik maken van het telefonisch spreekuur, jouw telefoonnummer achterlaten bij de receptie of een mail sturen naar: info@victoriabad.nl
 • Jouw kind wordt uit de kleedkamer opgehaald door de instructeur
 • Jouw kind dient te douchen voor het zwemmen. De instructeur zal hierop letten. Gebruik van shampoo en douchegel is niet toegestaan
 • Het nuttigen van etenswaren en drinken in de kleedkamers is niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om met schoeisel de doucheruimte en/of toiletruimte aldaar te betreden
 • De ouder/verzorger of andere begeleider dient zich te houden aan de geldende huisregels en dient alle door het personeel en/of instructieteam te geven aanwijzingen stipt op te volgen.

Voorbehouden

 • Het Victoriabad behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen, – lesdag, – lestijdstip.

Opzegging

 • Je dient schriftelijk of per mail vóór de 1e van de nieuwe betaalperiode op te zeggen. Zie voor de betaalperiodes “betaling van het lesgeld”.
 • Doe je dit niet tijdig, dan wordt er nog één maand lesgeld in rekening gebracht.
 • Heb je tijdig opgezegd, dan is er voor de nieuwe betaalperiode geen lesgeld meer verschuldigd.

Privacybescherming

 • Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy en inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij de zwemschool en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht zijn.

Slotbepaling

 • Door verzending van de inschrijving verklaart de inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.